Belangrijke ziektes

Doodsoorzaken
De belangrijkste oorzaken van sterfgevallen in het jaar 2011 waren: kanker 44.000 (32.4%), hart- en vaatziekten (38.000), ademhalings ziektes (13.000), psychische stoornissen (7600) en ongevallen en vergiftigingen (5800).

Belangrijkste ziektes

Longkanker was de dodelijkste vorm van kanker met de meeste sterfgevallen (10.500) gevolgd door hartziekten in de kransslagaders (9900) en dementie (9200). Beroertes waren goed voor 8500 sterfgevallen, hartfalen veroorzaakte 6500 slachtoffers en door COPD verloren bijna 6400 mensen het leven. Bij jonge kinderen zijn de belangrijkste oorzaken aangeboren ziektes. Ongevallen en zelfdoding veroorzaken bij tieners en jong volwassenen de meeste sterfgevallen. Onder ouderen zijn kanker en hartziekten de voornaamste dodelijke ziektes.
Ziektelast en kwaliteit leven

De ziektelast wordt uigedrukt in DALY’s (Disability-adjusted life years). Het zijn je levensjaren minus ziektejaren en verloren levensjaren. Bovenaan de lijst van ziektelast staat coronaire hartziekten omdat deze ziekte hoog scoort met zowel ziektejaren als verloren levensjaren. Diabetes mellitus en beroerte staan op de tweede en derde plaats. Longkanker scoort het hoogst met verloren levensjaren maar heeft een klein percentage ziektejaren. Dit komt omdat mensen met longkanker relatief kort leven na ontdekking van hun ziekte; hun ziektejaren zijn laag in vergelijking met andere ziektes. Dertien procent van de ziektelast is te wijten aan roken. Ernstig overgewicht veroorzaakt 5% van de ziektelast.
De DALY’s kunnen worden omgezet in maatschappelijke kosten. Op deze manier kan men zien of bepaalde maatregelen ter bevordering van de gezondheid het geld waard zijn. Meer informatie en statistieken zijn te lezen op de website van het Nationaal Kompas.

Gemiddelde leeftijd

In 2012 was de gemiddelde levensverwachting voor mannen 79,1 jaar en voor vrouwen 82,8 jaar. Er overleden 135.741 personen in het jaar 2011 waarvan 65.259 mannen en 70.482 vrouwen. De oudste inwoner van Nederland is (augustus 2014) een vrouw uit Amerfoort met 109 jaar. De oudste man van Nederland is 108 jaar. In juni 2014 waren er wereldwijd 66 vrouwen ouder dan 111 jaar. Het oudst is een Japanse vrouw is die 116 jaar oud is.