Dementie

Medicijnen
Er is op het moment nog geen medicijn tegen dementie, er zijn alleen medicijnen die het kunnen vertragen. Dementie is een verzamelnaam van 50 verschillende ziektes. Het tast de hersenen aan en zorgt stapsgewijs voor een geestelijk verval. Het bekendst is de ziekte alzheimer. Zo’n 70% van de mensen met dementie heeft deze ziekte. In de hersenen vormen zich klontjes van eiwitten die gezonde cellen aantasten.
Symptomen
Er zijn diverse symptomen die op dementie wijzen. Echter in de beginfase van de ziekte is het vaak niet direct duidelijk dat het een ernstige ziekte betreft. Een van de eerste symptomen is het terugtrekken van sociaal contacten. Dit kan bijvoorbeeld beginnen met niet meer willen (durven) reizen met de trein en/of de bus. Of het stopzetten van activiteiten in een vereniging. Vergeetachtigheid en het kwijtraken van spullen zijn bekende symptomen.

Is de ziekte al een tijdje aan de gang dan kan het op een gegeven moment gebeuren dat iemand de weg niet meer weet naar huis als hij ergens in de stad is. Andere mensen moeten hem dan naar huis brengen. Dit is vaak een duidelijke aanwijzing dat iemand dementie heeft. Ook de persoonlijke verzorging gaat achteruit. Mensen dragen regelmatig kleding met vieze plekken en denken dat het wel meevalt. De vergeetachtigheid is overgegaan in achterdocht en men doet voortdurend (kast)deuren op slot en verstopt de sleutels. Die vervolgens weer opgezocht dienen te worden.

Verpleeghuis
Dementie kan niet worden gestopt maar alleen vertraagd. Als de patient niet tussentijds overlijdt dan is een gang naar het verpleeghuis met een gesloten afdeling vaak onvermijdelijk. De overheid heeft veel bezuinigd en er is een groot tekort aan verpleegtehuizen. Wachttijden kunnen oplopen tot wel twee jaar. Ook moet men tegenwoordig een (grote) eigen bijdrage betalen als men op een wachtlijst staat voor een verpleeghuis. Het CIZ moet eerst een indicatie afgeven of de persoon in kwestie naar een verpleeghuis moet. Dit is pas het geval als men niet meer voor zichzelf kan zorgen (ook niet met een mantelzorger) en de veiligheid in het geding raakt.

Apotheekinfo

Gezondheid
Stoppen met roken
Beauty behandeling
Huiduitslag